Znanje
Dom > Znanje > Sadržaj
Grad mudrosti
- Nov 05, 2018 -

Smart City se odnosi na korištenje raznih informacijskih tehnologija ili inovativnih ideja za integriranje gradskih sastavnih sustava i usluga radi poboljšanja učinkovitosti korištenja resursa, optimizacije urbanog upravljanja i usluga te poboljšanja kvalitete života građana. Mudrost grad za novu generaciju informacijske tehnologije kako bi iskoristili sve šetnje života u gradu sljedeće generacije inovacija temeljenih na društvu znanja (inovacija) 2.0 na informacijskom sustavu grada, informiranosti, industrijalizacije i urbanizacije dubinske fuzije, pomoći će olakšati "veliku gradsku bolest", poboljšati kvalitetu urbanizacije, profinjenosti i dinamičnog upravljanja te promicati performanse urbanog upravljanja i bolju kvalitetu života. Specifična definicija o mudrosti grada opsežnije, sada široko u svijetu, definicija inteligentnog grada je nova generacija informacijske tehnologije, društva znanja, sljedeća generacija inovacija (inovacija) 2.0 u okruženju urbane morfologije , naglašavajući mudrost grad nije samo internet stvari, cloud computing, itd. Primjena nove generacije informacijske tehnologije, važnija je kroz inovaciju aplikacije metodologije orijentirane na društvo znanja 2.0, izgradnju inovativnosti korisnika, otvorene inovacije, javne , suradničke inovacije kao značajke urbane ekološke održive inovacije.

Autor: Bunny Sunce