Znanje
Dom > Znanje > Sadržaj
Načelo kontrole signala cestovnog prometa
- Apr 09, 2018 -

1. Postavite parametre upravljanja signalom u svakom raskrižju kako biste smanjili vrijeme kašnjenja pauze na raskrižju na svim raskrižjima.

2. Kako bi se zadovoljili gore navedeni uvjeti, također je potrebno osigurati formiranje dvosmjernog zelenog valnog područja kada je signal povezan zelenom valnom kontrolom na višestrukim križanjima, a širina pojasa zelene vala je najširi.

3. Uspostavite model dijeljenja vremena protoka, kao što je dnevna podjela vremena, i uspostavite prometni matricu za svaki dnevni vremenski period.

4. Riješite najbolji plan vremena za svaki vremenski period.

5. Postavite parametre regulatora prema vremenskoj tablici i provjerite radi li se normalno na vrijeme.

6. Ponovno riješiti rekonstrukciju modela protoka i optimizaciju parametara sezonski.